Kurumsal | Mutlu Makina
Kurumsal

Mutlu Makina; 1978'den bu yana Tecrübe ve Güven

1978 yýlýnda Ýstanbul'da bir aile þirketi olarak kurulan Mutlu Makina, þu anda Metal Palet, Otomotiv ve Özel Ýmalat  olarak üç ana kolda hizmetlerine devam etmektedir. 

Saygýn bir þirket imajý sýký çalýþma ile kazanýlýr ve sonrasýnda maksimum kalite ve gerçek inovatif çözümler ile korunur. Mutlu Makina bu çerçevede kalarak ülke genelinde bilinirliliðini artýrmýþ ve son yýllarda yurt dýþý için gerekli adýmlalarý atarak ihracat yapmaya baþlamýþtýr. 

Tarihçe

Mutlu Makina-Tarihçe

Ýþ Kollarýmýz

Metal Paletler: Tüp Taþýma Paletleri; Pi Sertifikalý Manifoltlu Tüp Demeti Paletleri; Cam Taþýma Paletleri 

Otomotiv: Otocam terminal klipsleri

Özel Ýmalat: Gýda, Ýlaç, Kimya ve benzeri sanayi için Paslnmaz Çelik ve Karbon Çelikten mamul Depolama Tanklarý, Proses Tanklarý, Karýþtýrma Tanklarý, Basýnçlý Kaplar, Dengeleme Tanklarý, Konveyörler, Tasarým-Ýsteðe göre Ýmalat

Ekibimiz

Ýhtiyaç ve beklentilerinizi anlamak ve gerekli çözümleri üretmek için tecrübeli ve güvenilir ekimiz ile elimizden gelenin en iyisini yapma gayreti ve isteði içindeyiz.

Her türlü soru ve görüþleriniz için +90 (216) 3781101 nolu telefondan veya mutlu@mutlumakina.com adresinden bize ulaþabilirsiniz.

© 2014 MUTLU MAKİNA. Tüm Hakları Saklıdır.
Burc Bilişim